KONFERENCE ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

Konference pro všechny pedagogy, kterým není lhostejné zdraví a bezpečí našich dětí.

Informace, poznatky a vzdělávání v oblastech prevence rizikového chování, ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku a udržitelného rozvoje jako takového, a na spolupráci mezi školami, školskými zařízeními, obcemi, záchranářskými subjekty a dalšími subjekty, zejména v uvedených oblastech.

15. března 2016, 9:00 - 17:00 hodin
______________

TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

Konference Zdraví a bezpečí je jednou z největších konferencí svého typu a jedinou, v rámci které se mají možnost střetnout odborníci z řad pedagogů a záchranářů na jednom místě a vyměnit si tak své bohaté zkušenosti. Po několika leté pauze přichází již III. ročník této úspěšné akce, která je určena zejména pro vedoucí pracovníky škol a vzdělávacích institucí a samozřejmě pro učitelky a učitele mateřských, základních a středních škol.

Konferenci udělili záštity:
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky
Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
Tomáš Tuhý, policejní prezident Policie ČR
Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů základních škol
Dan Ťok, ministr dopravy

 Konference Zdraví a bezpečí má akreditaci MŠMT
organizátorem konference je Asociace Záchranný kruh a veletrh Vše pro školy a školky
PROGRAM KONFERENCE

9:00 - 9:15 zahájení konference, úvodní slovo

9:15 - 10:45 I. BLOK prezentací
Aktuální situace v oblastech rizik a nebezpečí ve školách
z pohledu HZS ČR 
(kpt. Bc. Michal Fanc, HZS ČR)

Chování člověka při mimořádných událostech
(plk. Ing. Oldřich Volf, HZS ČR)

Aktuální situace v oblastech rizik a nebezpečí ve škole
a školním prostředí - z pohledu PČR
(por. PhDr. Zdeňka Papežová, prevence kriminality KŘP KvK)

Nebezpečný pachatel ve škole 
(kpt. Mgr. Roman Bittner, PČR)

10:45 - 11:15 coffee break

11:15 - 12:45 II. BLOK prezentací
Internetová kriminalita 
(nprap. Roman Kohout, PČR - odbor informační kriminality)

Připravenost učitelů a řešení nenadálých událostí ve školách a obecné problémy související s bezpečností
(Mgr. Hana Stýblová, předsedkyně Asociace ředitelů ZŠ)

Dopravní výchova - priority Ministerstva dopravy - BESIP
pro rok 2016 
(Mgr. Judita Stuchlíková, MD ČR - BESIP)

Primární prevence rizikového chování z pohledu MŠMT 
(Mgr. Martina Budinská, vedoucí oddělení prevence MŠMT)

12:45 - 13:45 oběd

13:45 - 15:45 III. BLOK prezentací
Problematika vzdělávání v bezpečnostních tématech 
v souvislosti s rámcovými výsledky inspekční činnosti
(PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora)

Role HZS ČR při výuce ochrany člověka za mimořádných událostí 
(pplk. Mgr. Jaromír Šiman, HZS ČR)

Novinky v první pomoci dle doporučení ERC 2015
(Bc. Tomáš Ježek, ZZS Královehradeckého kraje)

U nehody bezpečně ...
(Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., ALFA-HELICOPTER)

Vzdělávání v oblastech rizik a nebezpečí - metody a formy, příklady dobré praxe 
(Lukáš Hutta, Asociace Záchranný kruh)

Centrum zdraví a bezpečí - Svět záchranářů 
(kpt. Ing. Veronika Krajsová, HZS KVK, Asociace Záchranný kruh)

15:45 - 17:00 workshop - první pomoc v praxi

Změna programu konference je vyhrazena.

KONFERENČNÍ POPLATEK: 

1 590 Kč*

*) počet míst je omezený, nabídka platí do zaplnění kapacity. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

V ceně poplatku je zahrnuto:
- účast na akreditované konferenci
- volný vstup na všechny ostatní přednášky prvního konferenčního dne
- volný vstup na veletrh Vše pro školy a školky 
- 1 další vstupenku na veletrh v hodnotě 200 Kč
- dopolední občerstvení a oběd
- možnost soutěžit o zajímavé ceny

NEVÁHEJTE A REGISTRUJTE SE CO NEJDŘÍVE:

Jméno:
Příjmení:
Titul:
Telefon:
Email:
Datum narození:
Místo narození:
IČO zaměstnavatele:
Název zaměstnavatele:
Poznámka:

Registraci zajišťujte partner konference:
RICHLE, s.r.o.
Vše pro školy a školky
Zbynická 7, 153 00 Praha 5
IČO: 272 00 272, DIČ: CZ272 00 272
Telefon: 778 828 242
Mail: